Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XL/229/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta

Uchwała Nr XL/229/2010

Rady Gminy Warnice

z dnia 7 lipca 2010 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1721, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524; z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz

z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Wojciecha Seredyńskiego dotyczącej działań Wójta Gminy Warnice w zakresie naruszenia przepisów

o gospodarce nieruchomościami, skierowanej do Wojewody Zachodniopomorskiego, przekazanej do rozpatrzenia według właściwości Radzie Gminy Warnice, uznaje się skargę za niezasadną.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Działając na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w dniu 13 kwietnia 2010 r. została skierowana do Rady Gminy Warnice, skarga Pana Wojciecha Seredyńskiego dotycząca działań Wójta Gminy Warnice w zakresie nie przestrzegania ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Komisja rewizyjna rozpatrując skargę nie zgodziła się ze stwierdzeniem zawartym w skardze dotyczącym „złamania ustawy” z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Komisja zapoznając się z protokołem pokontrolnym z Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziła naruszenie przepisów wyżej wymienionej ustawy.

Komisja nie była w stanie stwierdzić czy § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) o sposobie i trybie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości został dochowany, z wyjaśnień pracownika wynika jednak, że obowiązek podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie urzędu informacji o wyniku rokowań został dochowany.

Analizując skargę komisja nie dopatrzyła się korupcjogennego działania Wójta oraz celowego narażania gminy na straty finansowe.

Pomimo uchybień podstawowe zasady w tym zasada jawności, jednolitości postępowania oraz równego dostępu do udziału w przetargu zostały zachowane. Potwierdzeniem może być fakt, że od uczestników przetargu nie wpłynęły żadne odwołania i skargi.

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

   Maria Rzadkowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Kacperska 09-07-2010 10:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Kacperska 07-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2010 10:03