Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatek od nieruchomości oraz zwolnienia oraz zwolnienia od tego podatku - 2010 rok

Uchwała nr XXXIV/200/2009
Rady Gminy Warnice
z dnia  26 listopada 2009


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 5 ust. 1 art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463), w związku z obwieszczeniem M.F. z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. z 2009 r. Nr 52, poz. 742) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się  stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1. od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej  
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  -  3,80 zł od 1ha powierzchni ,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,27 zł  od 1m2 powierzchni użytkowej     

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,55 zł  od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej ,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych – 3,90 zł  od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 1,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej                          
    
3. od budowli
a) pozostałych budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
b) związanych  z prowadzeniem działalności w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków - 0,01 % ich wartości określonej  na podstawie art.4 ust1 pkt. 3 i  ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art.3 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2. Zwalnia się  od podatku od nieruchomości budynki i grunty nie wykorzystywane  na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiące własność albo będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Warnice z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Rzadkowska


Uchwała w formacie PDF do pobrania w załącznikach do artykułu:

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 16-11-2009 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Woroniec 26-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Rożuk 15-12-2009 14:23