Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XXVI Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 22 stycznia 2009 roku

BRG – 0052 A

Protokół
XXVI Sesji
Rady Gminy Warnice
z dnia 22 stycznia 2009 roku

(posiedzenie Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Warnicach,
sesja nadzwyczajna)
Obrady XXVI Sesji Rady Gminy Warnice V kadencji (2006 – 2010) otworzyła o godz. 13:00 Maria Rzadkowska Przewodnicząca Rady stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał. W obradach uczestniczył Wójt Ireneusz Szymański.
W posiedzeniu uczestniczyło 13 Radnych (zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:
1.Otwarcie obrad
2.Stwierdzenie quorum
3.Zgłaszanie zmian do porządku obrad
4.Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Warnice z dnia 29 grudnia 2008 roku
5.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych
6.(Projekt Nr 01/09) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Warnice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER
7.(Projekt Nr 02/09) Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w formie dożywiania
8.Wolne wnioski
9.Zakończenie obrad
.
Ad. 1, 2
jw.
Ad. 3 Wójt złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały nr 02/09 w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w formie dożywiania, a w to miejsce wprowadzenie projektu uchwały nr 03/09 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Działanie 5.2 wzmacnianie potencjału administracji samorządowej w zakresie wdrażania usprawnień zarządczych w administracji samorządowej. Radni 13 głosami za przyjęli wprowadzone zmiany do porządku obrad.
Ad. 4. Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXV sesji Rady Gminy Warnice z dnia 29 grudnia 2008 roku bez odczytywania.
Ad. 5. Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.
Ad. 6. Wójt poinformował radnych, że wniosek powinien być złożony do 29 stycznia dlatego też dzisiejsza sesja z uwagi na podjęcie uchwały o przystąpieniu gminy Warnice do Stowarzyszenia. Koszty z tego tytułu jakie gmina poniesie to koszt około 4 000 złotych na rok (1 złoty * ilość mieszkańców). Gmina natomiast może pozyskać przeszło 400 000 złotych (116 złoty * ilość mieszkańców). Następny nabór do LEADERA będzie za trzy lata, stąd pośpiech aby teraz wszystko było złożone i jeszcze w tym roku skorzystać ze środków. Do napisania wniosku została wynajęta osoba, która zajmuje się nim już od trzech miesięcy.
Za projektem uchwały było 13 radnych. Uchwała Nr XXVI/154/2009 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 7. Wójt wyjaśnił radnym, że projekt uchwały związany jest ze szkoleniami dla pracowników. Obecnie na szkolenia bardzo dużo się wydaje, stąd przedstawiony projekt uchwały. Szkolenia finansowane byłyby ze środków unijnych. Za projektem uchwały było 13 radnych. Uchwała Nr XXVI/155/2009 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 8. Przewodnicząca Rady Maria Rzadkowska, spytała się w imieniu Pani Wajs czy na drodze powiatowej Warnice – Dębica można zrobić cos podobnego do progów zwalniających. Niektórzy nie przestrzegają przepisów drogowych i jeżdżą z nadmierną prędkością.
Radny Hackiewicz Mieczysław, poinformował, że w Obrytej w drodze znajdują się koło siebie cztery dziury. W budynku obok zaczęła już pękać ściana z uwagi na przejeżdżające samochody, które kołami wpadają w te dziury.
Radny Banicki Maciej, spytał się w imieniu strażaków o garaż na samochód strażacki.
Wójt odpowiedział, że dla niego dobro dzieci jest ważniejsze. Obecnie w  strażnicy parkuje autobus szkolny, który jest wart 300 000 złotych, dzięki garażowaniu nie psuje się, jest sprawny, natomiast samochód strażacki jest wart 300 złotych i wystarczy mu garaż blaszany w jakim obecnie się znajduje.
Radny Hackiewicz Mieczysław poinformował radnych o nasilających się kradzieżach w Obrytej, aby poinformowali mieszkańców żeby zamykali wszystko.
Przewodnicząca Rady Maria Rzadkowska złożyła wniosek aby dzielnicowy chociaż raz w tygodniu przejechał się późnym popołudniem przez całą gminę.
Radna Malkiewicz Maria powiedziała o położeniu chodnika w miejscowości Barnim od Pana Najducha do końca miejscowości. Dzieci będą bezpieczniejsze idąc na boisko gminne.
Ad. 9. O godz. 14:30 – prowadząca obrady Pani Maria Rzadkowska Przewodnicząca Rady Gminy – wobec wyczerpania porządku obrad – zamknęła obrady nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Warnice.
.
Przewodnicząca Rady
Maria Rzadkowska
Protokołowała
Urszula Kacperska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 09-02-2009 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Kacperska 27-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2009 14:35