Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr IV Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 16 lutego 2007 roku

Protokół Nr IV
Sesji Rady Gminy Warnice
z dnia 16 lutego 2007 r.
 
Ad. 1, 2 Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
Przewodnicząca RG Maria Rzadkowska otworzyła posiedzenie sesji, przywitała radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu), zaproszonych gości (lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum. W posiedzeniu sesji udział wziął Wójt, Sekretarz, Skarbnik, Radca prawny.
Ad. 3 Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
Radny Skoczek z uwagi na brak wniosku o taryfach wody z Wodociągów Zachodniopomorskich w przypadku gdy gmina zwalnia ich z podatku od nieruchomości, złożył wniosek o wycofanie punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Wójt złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwały. Jeden z nich dotyczył zmian w budżecie gminy na 2006 rok, drugi wytypowania kandydatów na członków Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach. Radni byli za wprowadzeniem obydwu projektów uchwał i wycofaniem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Ad. 4 Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Warnice w dniu 28 grudnia 2006 r.
Radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji bez odczytywania 13 głosami za.
Ad. 5 Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radni nie złożyli żadnych wniosków i interpelacji.
Ad. 6 Informacja z pracy wójta.
Informacja z pracy wójta stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
W trakcie odczytywania informacji z pracy wójta na sesję przybyły Dyrektorki szkół Małgorzata Jakubowska i Danuta Antoszewska.
Ad. 7 (projekt 02/07) Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrań wiejskich na terenie gminy Warnice (dyskusja, głosowanie).
Radny Markowski spytał się czy na zebranie wiejskie do Wierzbna może przybyć Skarbnik. Wójt odpowiedział, że mieszkańcy mogą uczestniczyć w sesji i zadawać pytania. Za projektem uchwały byli wszyscy radni.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 8 (projekt 03/07) Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diety dla Przewodniczącego RG (dyskusja, głosowanie).
Za projektem uchwały głosowali wszyscy radni.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 9 (projekt 04/07) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego RG do podpisywania dokumentów (dyskusja, głosowanie). Projekt uchwały był przedyskutowany na komisji, radni nie mieli żadnych innych pytań. Projekt uchwały został przyjęty przez wszystkich radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 10 (projekt 05/07) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania banków do obsługi bankowej gminy (dyskusja, głosowanie). Projekt uchwały był przedyskutowany na komisji. Radni byli za projektem uchwały.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 11 (projekt 06/07) Projekt uchwały w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku (dyskusja, głosowanie). Projekt uchwały był omawiany na komisji. Radni byli za projektem uchwały.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 12 (projekt 07/07) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Warnice na 2007 rok (dyskusja, głosowanie). Projekt był omawiany na komisji. Radni byli za projektem uchwały.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 13 (projekt 08/07) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady na rok 2007 (dyskusja, głosowanie). Projekt uchwały był omawiany na komisji. Radni byli za projektem uchwały.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 14 (projekt 09/07) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. Projekt uchwały był omawiany na komisji. Radni byli za projektem uchwały.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 15 (projekt 10/07) Projekt uchwały w sprawie wytypowania kandydatów na członków rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach. Wójt poinformował radnych, że rada społeczna zajmuje się opiniowaniem wszelkich spraw dotyczących służby zdrowia, opiniuje zakup sprzętu, sprawozdania z wykonania budżetu. Radny Brodowski złożył kandydaturę radnego Branickiego, radny Banicki złożył kandydaturę radnej Molińskiej. Wytypowani radni zgodzili się na bycie członkami rady społecznej.
Radni byli za projektem uchwały.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 16 Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach Przewodnicząca RG przedstawiła projekt zarządzenia wójta w sprawie wytypowania członków do komisji mieszkaniowej. Zostały wytypowane kandydatury radnej Policht, Szełemej i radnego Markowskiego. Radni zgodzili się na bycie w komisji mieszkaniowej.
Radny Kijowski zgłosił, że na drodze powiatowej jest utrudnienie w ruchu z uwagi na wodę jaka tam się zbiera.
Sołtys Paluszek zgłosił, że na cmentarzu w Obrytej jest spróchniałe drzewo, które zagraża pomnikom.
Wójt poinformował radnych, że rozebranie budynku koło szkoły i wywiezienie gruzu to koszt około 50 000 złotych. Pan Sikorski w następnym tygodniu przedstawi koszty adaptacji budynku obok urzędu gminy. Wpłynęła również oferta budownictwa mieszkaniowego, koszt m² to 1 500 złotych. Spłata rozłożona byłaby na 10 lat.
Ad. 17 Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodnicząca RG zamknęła posiedzenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Rzadkowska
Protokółowała
Urszula Michalak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 09-02-2009 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Kacperska 22-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2009 11:46