Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół XXII Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 16 października 2008 roku

BRG – 0052 A

Protokół
XXII Sesji
Rady Gminy Warnice
z dnia 16 października 2008 roku
(posiedzenie Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Warnicach,
sesja nadzwyczajna)


Obrady XXII Sesji Rady Gminy Warnice V kadencji (2006 – 2010) otworzyła o godz. 10:00 Maria Rzadkowska Przewodnicząca Rady stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał.


W posiedzeniu uczestniczyło 13 Radnych (zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu), skład rady to 15 radnych. W obradach sesji uczestniczył Wójt Gminy Ireneusz Szymański, Sekretarz Gminy Aneta Kremer – Seredyńska, Skarbnik Gminy Ryszard Ligocki.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:
1.Otwarcie obrad
2.Stwierdzenie quorum
3.Zgłaszanie zmian do porządku obrad
4.Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Warnice z dnia 30 września 2008 r.
5.(Projekt nr 61/08) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/132/2008 Rady Gminy Warnice z dnia 12 września 2008 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Warnice oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
6.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych
7.Wolne wnioski
8.Zakończenie obrad

Ad. 1, 2
jw.

Ad. 3 Żadnych zmian do porządku obrad nie wprowadzono.

Ad. 4 Radni przyjęli protokół z XXI sesji Rady Gminy Warnice bez odczytywania, „za” było 13 radnych.

Ad. 5 Wójt wyjaśnił radnym, że sesja nadzwyczajna była zwołana po części ze względu na to co się dzieje na rynku ogólnoświatowym. Sytuacja ma wpływ na obligacje, które gmina chce wyemitować.
Skarbnik powiedział radnym, że obecnie kredyty i obligacje stały się trudne do zdobycia. Bank DnB NORD w którym będą wyemitowane obligacje poprosił o przygotowanie uchwały zmieniającej wigor. Wigor 3-miesięczny został powiększony o marżę.
Radny Bogdan Skoczek spytał się jak wygląda podwyższenie marży do pierwotnej wersji jeżeli chodzi o koszty.
Skarbnik odpowiedział, że marża wzrośnie dwukrotnie, całkowity koszt to kwota około 512 000 złotych.
Radny Bogdan Skoczek spytał się jak jest obliczany wskaźnik długu do dochodu na przyszłe lata.
Skarbnik wyjaśnił, że koszty są szacowane. Jeżeli coś by się stało na rynku finansowym na dzień dzisiejszy potrzebne jest 75 000 złotych na ciąg pieszych na odcinku Barnim – Warnice.
Wójt poinformował radnych, że po dzisiejszej sesji zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielem z banku DnB NORD, odnośnie umowy. Zapytanie, oferta była również składana do Banku Spółdzielczego w sprawie emisji obligacji. Patrząc na skalę płynności, żadnego zagrożenia nie ma.
Rada w głosowaniu: 13 „za”, podjęła Uchwałę Nr XXII/138/2008.
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 6 Radni nie wnieśli żadnych interpelacji.

Ad. 7. Radny Roman Piwoni spytał się dlaczego częściowo zostały zabrane środki z funduszy sołeckich.
Radny Bogdan Skoczek poinformował, że kwoty, które były wyliczone wcześniej były brane ze stawki tegorocznej czyli 36 zł. W statucie jest zapis, że pod uwagę jest brana stawka roku ubiegłego, stąd powstała ta różnica.
Wójt poinformował radnych, że jest przygotowany projekt ustawy, gdzie rząd zapewnia środki na fundusze sołeckie prawdopodobnie od przyszłego roku. Państwo gwarantuje 100 milionów złotych.
Radny Bogdan Skoczek powiedział, że środki z budżetu państwa będą zagwarantowane dla sołectw, które będą prowadziły jakieś inwestycje, gdzie trzeba przedstawić swój wkład własny.
Wójt poinformował radnych, że w takiej sytuacji, wkładem własnym będą środki wyodrębnione z budżetu gminy na poszczególne sołectwa.
Wójt poinformował również radnych o:
*    kontynuowane są nadal prace dotyczące wniosku na kanalizację przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie,
 *   od 1 stycznia 2009 rada uchwałą będzie określała stawki dla strażaków za udział w zdarzeniu.
Radni 6 głosami „za” wyrazili zgodę na przygotowanie przez Wójta projektu uchwały na następną sesję w sprawie zawarcia porozumienia o utworzeniu straży międzygminnej.

Ad. 8. O godz. 11:20– prowadząca obrady Pani Maria Rzadkowska Przewodnicząca Rady Gminy – wobec wyczerpania porządku obrad – zamknęła obrady nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Warnice.

                                                 Przewodnicząca Rady
                                                 Maria Rzadkowska

Protokołowała
Urszula Kacperska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 29-10-2008 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Kacperska 22-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 29-10-2008 14:31