herb BIP - Urząd Gminy Warnice

www.warnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) 2019-02-26 10:25
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 2019-02-26 10:24
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 2019-02-26 10:23
Opłaty - dowód osobisty 2015-03-12 10:20
Odmowa wydania dowodu osobistego 2015-03-12 10:19
Tryb postępowania, w przypadku wydania dowodu osobistego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane. 2015-03-12 10:17
Postępowanie w przypadku znalezienia cudzego dowodu osobistego 2015-03-12 10:16
Postępowanie w razie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 2015-03-12 10:15
Obowiązek wymiany dowodu osobistego 2015-03-12 10:12
Termin załatwienia sprawy przez organ 2015-03-12 10:10
Odbiór dowodu osobistego 2015-03-12 10:09
Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej 2015-03-12 10:04
Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej 2015-03-12 09:59
Terminy w których należy wystąpić o wydanie dowodu osobistego 2015-03-12 09:57
Osoby uprawnione i zobowiązane do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego 2015-03-12 09:55
Informacje zamieszczane w dowodzie osobistym 2015-03-12 09:51
Termin ważności dowodu osobistego 2015-03-12 09:49
Dowód osobisty - informacje ogólne 2015-03-12 09:47