Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa świetlicy kontenerowej w m. Warnice Przysiółek dz. nr ewid. 472/6, gm. Warnice Ewa Szydełko 2022-06-22 10:52:11
Zarządzenie nr 47/2022 Wójta Gminy Warnice z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Ireneusz Rożuk 2022-06-22 09:26:49
Zarządzenie nr 46/2022 Wójta Gminy Warnice z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Ireneusz Rożuk 2022-06-22 09:25:16
Zarządzenie nr 45/2022 Wójta Gminy Warnice z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Ireneusz Rożuk 2022-06-22 09:23:35
Zarządzenie nr 44/2022 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Ireneusz Rożuk 2022-06-22 09:20:26
Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych Gminy Warnice Małgorzata Semczyszyn 2022-06-21 13:42:48
Budowa świetlicy kontenerowej w m. Warnice Przysiółek dz. nr ewid. 472/6, gm. Warnice Ewa Szydełko 2022-06-21 09:05:34
Informacja o wyniku II pisemnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 489, obręb Wierzbno, o powierzchni 200 m2 Małgorzata Semczyszyn 2022-06-20 14:56:51
Zarządzenie nr 48/2022 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu pisemnego, nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej o powierzchni 200 m 2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 489 w obrębie Wierzbno, gm. Warnice Małgorzata Semczyszyn 2022-06-20 10:53:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Budowie dwóch silosów na kiszonkę, utwardzonego placu manewrowego wraz z dojazdem utwardzonym, na działce nr 85/24 z obrębu geodezyjnego Reńsko, gmina Warnice". Ewa Szydełko 2022-06-17 10:04:08
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok Ireneusz Rożuk 2022-06-15 13:29:06
Konsultacje - 2022 Ireneusz Rożuk 2022-06-15 13:26:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów opiniujących - "Budowa dwóch domów rekreacji indywidualnej na działce 513/4 obręb Wierzbno Gmina Warnice" Ireneusz Rożuk 2022-06-15 12:53:01
Budowa dwóch domów rekreacji indywidualnej na działce 513/4 obręb Wierzbno Gmina Warnice Ireneusz Rożuk 2022-06-15 12:49:04
Decyzje środowiskowe - 2022 rok Ireneusz Rożuk 2022-06-15 12:48:45
Zarządzenie nr 92/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Ireneusz Rożuk 2022-06-15 10:00:19
Budowa świetlicy kontenerowej w m. Warnice Przysiółek dz. nr ewid. 472/6, gm. Warnice Ewa Szydełko 2022-06-14 12:59:24
Budowa świetlicy kontenerowej w m. Warnice Przysiółek dz. nr ewid. 472/6, gm. Warnice Ewa Szydełko 2022-06-14 12:41:28
Plan zamówień publicznych 14.06.2022 Ewa Szydełko 2022-06-14 07:23:55
Zarządzenie nr 44/2022 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Ireneusz Rożuk 2022-06-10 11:04:08
Wójt Gminy Warnice ogłasza przetarg pisemny, ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 250/2, obręb Warnice Małgorzata Semczyszyn 2022-06-09 08:46:03
Alina Werstak - Wójt Gminy Warnice Ireneusz Rożuk 2022-06-08 09:40:31
Marek Brodowski - Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Rożuk 2022-06-08 09:39:23
Informacja o debacie na temat raportu o stanie Gminy Warnice za rok 2021 Ireneusz Rożuk 2022-06-07 14:40:50
Informacja o debacie na temat raportu o stanie Gminy Warnice za rok 2021 Ireneusz Rożuk 2022-06-07 14:40:21
Rozporządzenie nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Ireneusz Rożuk 2022-06-03 12:09:59
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach z dnia 01.06.2022 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Cieszysławiu zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Cieszysław, Obryta, Zaborsko, Stary Przylep, Janowo. Ewa Szydełko 2022-06-01 12:56:55
Zarządzenie nr 43/2022 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXXVII/204/202 Rady Gminy Warnice w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2022 rok z dnia 25 maja 2022 roku Ireneusz Rożuk 2022-05-27 13:43:31
Raport o stanie Gminy Warnice za 2021 r. Ireneusz Rożuk 2022-05-26 13:59:15
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach z dnia 25.05.2022 r. dotyczący przydatności wody do spożycia z wodociągu w Wierzbnie zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Wierzbno. Ewa Paciorek 2022-05-25 14:34:39
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach z dnia 25.05.2022 r. dotyczący przydatności wody do spożycia z wodociągu w Wierzbnie zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Wierzbno. Ewa Paciorek 2022-05-25 14:28:08
Zarządzenie nr 42/2022 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Ireneusz Rożuk 2022-05-23 10:51:22
Zarządzenie nr 41/2022 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie powołania komitetu ds. organizacji "Rodzinnego Pikniku w Warnicach" Ireneusz Rożuk 2022-05-23 10:49:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie remizy strażackiej kontenerowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na części działki 453, obręb Wierzbno, gmina Warnice". Ewa Paciorek 2022-05-19 12:39:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pulicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV dla zasilania działki 75/1, obręb Wierzbno, gmina Warnice. Inwestycja prowadzona na działkach geodezyjnych nr 36, 37, 183, 55/6, 55/5, 186 w obrębie Wierzbno, gmina Warnice:. Ewa Paciorek 2022-05-19 12:17:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pulicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV dla zasilania działki 75/1, obręb Wierzbno, gmina Warnice. Inwestycja prowadzona na działkach geodezyjnych nr 36, 37, 183, 55/6, 55/5, 186 w obrębie Wierzbno, gmina Warnice:. Ewa Paciorek 2022-05-19 12:17:04
Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewidencyjny 6/10 obręb Wójcin, gmina Warnice. - II postępowanie Ewa Szydełko 2022-05-18 14:23:50
Wójt Gminy Warnice ogłasza II przetarg pisemny, nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej o powierzchni 200 m 2, o numerze ewidencyjnym 489, obręb Wierzbno Ireneusz Rożuk 2022-05-18 12:17:20
Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w m. Wierzbno, gm. Warnice. Ewa Szydełko 2022-05-18 12:07:56
Zakup komputerów, laptopów i UPS Ewa Szydełko 2022-05-18 11:59:04