Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Warnice - 2020 rok

Zarządzenia Wójta

Gminy Warnice

2020 rok

Numer Data Treść
1 17.01.2020 Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Warnice na 2020 rok oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
2 30.01.2020 Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Warnice w roku szkolnym 2020/2021
3 31.01.2020 Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżenie gminy w roku 2020
4 04.02.2020 Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warnice na lata 2020 - 2032
5 10.02.2020 Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w miejscowości Barnim, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa
6 27.02.2020 Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w miejscowości Barnim, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa
7 02.03.2020 Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Warnice z zakresu sportu w 2020 roku
8 09.03.2020 Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia VI przetargu pisemnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej właśność Gminy Warnice, oznaczonej numerem geodezyjnym 35/4 o powierzchni 0,25 ha położonej w obrębie Obryta
9 13.03.2020 Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2020
10 13.03.2020 Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Warnice
10A 13.03.2020 Zarządzenie nr 10A/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżenie gminy w roku 2020
11 18.03.2020 Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy w Warnicach
12 18.03.2020 Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 18 marca 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 20/2011 Wójta Gminy Warnice z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Warnice
13 19.03.2020 Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
14 27.03.2020 Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Warnice
15 31.03.2020 Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2020
16 24.04.2020 Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Warnice za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r.
17 28.04.2020 Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie w budżecie gminy w roku 2020
18 05.05.2020 Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów i wykreśleń w rejestrze instytutcji kultury
19 06.05.2020 Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 20/2011 Wójta Gminy Warnice z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Warnice
20 06.05.2020 Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2020
21 06.05.2020 Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy w Warnicach środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej, wypłaty ekwiwalentu oraz czasookresu jej używalności
22 22.05.2020 Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Gminy Warnice do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
23 22.05.2020 Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownikowi Urzędu Gminy Warnice do prowadzenia spraw i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Warnice dotyczących ustalenia prawa do korzystania z programu dla rodzin wielodzietnych
24 29.05.2020 Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2020
24A 29.05.2020 Zarządzenie nr 24A/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2020
24B 29.05.2020 Zarządzenie nr 24B/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2020
25 08.06.2020 Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Warnice
26 08.06.2020 Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 czerwca w sprawie wprowadzenie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Warnice
27 08.06.2020 Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Warnice w sprawie przygotowywania i druku biuletynu informacyjnego "Z życia Gminy Warnice"
28 09.06.2020 Zarządzenie nr 28/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Gminie Warnice oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Warnice
29 09.06.2020 Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku VAT za pomocą mechanizmu podzielonej płatności w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Warnice oraz w sprawie zasad weryfikacji kontrahentów przed dokonaniem płatności faktury
30 16.06.2020 Zarządzenie nr 30/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w miejscowości Barnim w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa
31 16.06.2020 Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Warnice Przysiółek w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa
32 19.06.2020 Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie powołania członków Zespołu do prac nad utworzeniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Warnice na lata 2021-2030 oraz Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023
33 19.06.2020 Zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Warnice
34 19.06.2020 Zarządzenie nr 34/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych
35 19.06.2020 Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz procedur kontroli zarządczej w zakresie prowadzenia egzekucji zaległości podatkowych w Urzędzie Gminy Warnice
36 19.06.2020 Zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Gminie Warnice
37 19.06.2020 Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 - pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich
38 24.06.2020 Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania lustracji terenowej
39 30.06.2020 Zarządzenie nr 39/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy Warnice na 2020 r.
40 03.07.2020 Zarządzenie nr 40/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika do wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń w imieniu Wójta
41 07.07.2020 Zarządzenie nr 41/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
42 10.07.2020 Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Warnice w dniu 14 lipca 2020 r.
43 10.07.2020 Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2020
44 15.07.2020 Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
45 21.07.2020 Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem, dzierżawę lokali użytkowych łącznie z gruntem wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Warnice oraz za dzierżawę nieruchomości gminnych wykorzystywanych komercyjnie
46 24.07.2020 Zarządzenie nr 46/2020 z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika do wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń w imieniu wójta
47 31.07.2020 Zarządzenie nr 47/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
48 31.07.2020 Zarządzenie nr 48/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
49 17.08.2020 Zarządzenie nr 49/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Warnice
50 19.08.2020 Zarządzenie nr 50/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploakcji monitoringu wizyjnego na terenie poszczególnych miejscowości Gminy Warnice
51 25.08.2020 Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
51A 25.08.2020 Zarządzenie nr 51A/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
52 25.08.2020 Zarządzenie nr 52/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 21/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 06 maja 2020 r.
53 31.08.2020 Zarządzenie nr 53/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warnice na lata 2020 - 2032
54 03.09.2020 Zarządzenie nr 54/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 3 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Warnicach w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)
55 29.09.2020 Zarządzenie nr 55/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności na terenie Gminy Warnice
56 30.09.2020 Zarządzenie nr 56/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 września 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji stypendialnej
57 30.09.2020 Zarządzenie nr 57/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNE NA 2020 ROK.
58 30.09.2020 Zarządzenie nr 58/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały nr XX/109/2020 Rady Gminy Warnice w sprawie zmian budżetu Gminy Warnice na 2020 rok z dnia 30 września 2020 r.
59 30.09.2020 Zarządzenie nr 59/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
59A 30.09.2020 Zarządzenie nr 59A/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
60 09.10.2020 Zarządzenie nr 60/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
61 30.10.2020 Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
62 06.11.2020 Zarządzenie nr 62/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Warnice za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 roku
63 10.11.2020 Zarządzenie nr 63/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
64 10.11.2020 Zarządzenie nr 64/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie polecenia, zasad i wyłączenia z wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Warnice
65 12.11.2020 Zarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
66 16.11.2020 Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXI/114/2020 Rady Gminy Warnice w sprawie zmian budżetu Gminy Warnice na 2020 rok z dnia 30 września 2020 r.
67 19.11.2020 Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
68 19.11.2020 Zarządzenie nr 68/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Gminy Warnice oraz jednostek orgaznizacyjnych gminy Warnice
69 20.11.2020 Zarządzenie nr 69/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Warnice
70 20.11.2020 Zarządzenie nr 70/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
71 20.11.2020 Zarządzenie nr 71/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
72 20.11.2020 Zarządzenie nr 72/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich
73 25.11.2020 Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Warnice
74 10.12.2020 Zarządzenie nr 74/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Warnice
75 17.12.2020 Zarządzenie nr 75/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
76 17.12.2020 Zarządzenie nr 76/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie rozpoczęcia audytu wewnętrznego
77 30.12.2020 Zarządzenie nr 77/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały nr XXII/117/2020 Rady Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Warnice na 2020 rok z dnia 30 grudnia 2020 r.
78 30.12.2020 Zarządzenie nr 78/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy
79 31.12.2020 Zarządzenie nr 79/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warnice na lata 2020-2032

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Bieniek 08-01-2021 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Agata Bieniek 08-01-2021 11:40