Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obowiązek informacyjny związany z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z DZIAŁANIAMI ZAPOBIEGAJĄCYMI ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2  oraz art. 14. ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Warnice jest t Wójt Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice, tel. fax: (91) 561 28 90, (91) 561 28 17 (91) 578 32 84, e-mail: wojt@warnice.pl

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – jest nim Pan Łukasz Rozesłański, kontakt e-mail: iod@warnice.pl. Mogą się Państwo z nim kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałaniu, zwalczaniu, a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2-COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych oraz w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z art. 32a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu  oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

 1. Kategoria przetwarzanych danych obejmuje zakres ( imię, nazwisko, nr telefonu lub adres zamieszkania, adres poczty e-mail) i dotyczy:
 1. pracownika/innej osoby znajdującej się na terenie Urzędzie Gminy Warnice , u których wykryto wystąpienie objawów zarażenia koronawirusem;
 2. osoby trzeciej wskazanej przez pracownika lub przez inną osobę o której mowa w lit. a) jako osoby do kontaktu w sprawach związanych z realizacją celu wskazanego w pkt. 3;

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO – niezbędność przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej; art. 9 ust. 2 lit. i) RODO – niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego , art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności art. 207 Kodeksu pracy – to jest obowiązku podjęcia działań w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pracowników oraz art. 2092 par. 1 Kodeksu pracy – to jest obowiązku podjęcia działań w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pracowników;

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej, w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanym dalej „RODO").

 

 1. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

 

10. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych - w przypadku, gdy dane
  są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy spełnione są ku temu przesłanki,
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację celu, o którym mowa w pkt. 3.

 

 

Obowiązek informacyjny związany z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa do pobrania w załączniku (plik PDF)

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 22-10-2020 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Rożuk 08-12-2022 10:37