Wójt Gminy Warnice ogłasza przetarg ustny ograniczony na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych - nieruchomość gruntowa niezabudowana- działka nr 251/3 ob. Obryta

WÓJT  GMINY  WARNICE

ogłasza przetarg ustny ograniczony na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Obryta

 

POŁOŻENIE

NUMER DZIAŁKI

POW.
DZIAŁKI

NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

OPIS NIERUCH.

WARTOŚĆ NIERUCH.

Obryta

   251/3

    0,2668ha

SZ2T/00024002/8

Gruntowa niezabudowana

26.000,00

Termin składania ofert do dnia 22 października 2013r. godz. 900 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta zakupu nieruchomości w Obrycie”  otwarcie kopert godz. 9:10 w siedzibie Urzędu Gminy Warnice pokój nr 2. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  1.300,00zł na konto Urzędu Gminy Warnice nr 86 9387 1039 3900 1993 2000 0010 Pyrzycko - Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Warnicach i okazaniem się dowodem wpłaty. Wadium należy wpłacić najpóźniej do 22 października  2013r. do godz. 9:00. Osobie której przetarg wygrała wpłacone wadium zalicza się na poczet kupna nieruchomości, pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po zakończonym przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zakończenia lub zamknięcia przetargu.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Warnice pokój 12 I piętro lub telefonicznie (091) 5783284 w 20.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 01 października 2013r. i opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy Warnice www.bip. warnice.pl

Wójt Gminy

/ - / Anna Hackiewicz-Gębska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 03-10-2013 09:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2013 09:24